Just nu hos Smidja

Just nu är smidjas personal ute på uppdrag i Kalix, strömsund och strömstad. Vi har bland annat var med vi driftsättning av en omformarstation för stambanan där projektet drivs av BB-Rail. I strömsund hjälper vi Siemens med att rätta restpunkter för en ny station som ägs av vattenfall. I strömstad har pertti fortsatt att klarställa tolvmanstegen en 120/40 kV transformatorstation som matar ut el från en ny vindkraftpark, den ägs av Vattenfall och Fortum där projektet drivs av eltel.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.